Committees

 

Honorary Chairman
Sanqing Zhu, Xi’An,       Yingyan Jiang, Beijing

Co-Chairs
Anning Zhou, Xi’An,       Min Zhang, Xi’An
Yuping Wu, Shanghai      Shiyou Guan, Shanghai

General Secretary
Kaishe Li, Haitao Li, Yusong Zhu

Members

Ruke Bai

Hefei

Shaokui Cao

Zhengzhou

Fen’er Chen

Shanghai

Liban Chen

Guangzhou

Jianhua Dong

Beijing

Kannian Fan

Shanghai

Shoukuan Fu

Shanghai

Jingxing Gao

Xiamen

Changri Han

Haikou

Zhewen Han

Shanghai

Meiyu Huang

Beijing

Ming Jiang

Shanghai

Guoxin Jin

Shanghai

Mingchun Li

Quanzhou

Xiaoliu Li

Baoding

Wenhua Sun

Beijing

Liming Tang

Beijing

Shenguo Wang

Beijing

Yunpu Wang

Lanzhou

Peiyi Wu

Shanghai

Mujie Yan

Hangzhou

Shiyong Yang

Beijing

Fa’ai Zhang

Guilin

Rongben Zhang

Beijing

Dongyuan Zhao

Shanghai

 International Advisory Board

M. Ali Pakistan
S. Asaoka Japan
A. Baba Japan
D.Y. Chao China
C.Y. Chen China
J. Cho South Korea
Y. Cohen Israel
J. Collin France
W. Dai China
A.S. Demir Turkey
M. Eisen Israel
X.L. Feng Germany
G. Frater Switzerland
K.E. Geckeler South Korea
A. Hirao Japan
J. Inanaga Japan
Y. Kawakami Japan
Y. Kimura Japan
N. Koide Japan
N. Kuramoto Japan
L. Meesuk Thailand
S. Penczek Poland
E. Poetsch Germany
H. Schumann Germany
A. Seeboth Germany
Y. Shchipunov Russia
M. Shimizu Japan
J.L. Taverdet France
K. Undheim Norway
O. Unger UK
T. Uryu Japan
T. van Ree South Africa
G.X. Wang Australia
T. Yoshida Japan
M. Yus Spain
M. Yus Spain
L. Zhang Canada
J.J. Zhang Canada